Aktualności

 
2019.06.15


Z uwagi na utrzymujące się upały oraz deficyt wody zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostawy wody na czas uzupełnienia zasobów wodnych w zbiornikach wyrównawczych.

W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Jednocześnie ponawiamy apel o racjonalne gospodarowanie wodą i ograniczenie jej zużycia wyłacznie do celów spożywczych i sanitarnych. 
2019.06.13


Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą i ograniczenie jej zużycia wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. Nie należy używać wody z miejskiej sieci wodociągowej do mycia samochodów, placów, podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów.

Zmniejszają się zasoby oraz wydajność systemu wodociągowego eksploatowanego przez MZWiK Sp. z o.o. w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i bardzo dużymi poborami wody z miejskiej sieci wodociągowej.


 
2019.01.16


Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr XXXVI/434/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 roku, do aktualnie obowiązujących cen taryfowych ustalono dopłaty finansowane z budżetu gminy. Poniżej prezentujemy ceny i stawki opłat obowiązujące w 2019 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą.

Cennik obowiązujący do 31.12.2019 r. 
2018.12.17


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w dniach 24 grudnia 2018r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2018r. (Sylwester) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czynny będzie w godzinach od 7:00 do 12:00.