Aktualności

 
2019.07.12


Mając na względzie długoterminowe prognozy meteorologiczne oraz utrzymujący się deficyt opadów atmosferycznych, pamiętajmy o racjonalnym i oszczędnym korzystaniu z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu służy przede wszystkim celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym. Prosimy o maksymalne ograniczenie zużycia wody na inne cele.

Wszystkim odbiorcom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze dotychczasowe apele stosując się do zaleceń przedsiębiorstwa, dziękujemy za wyrozumiałość. 
2019.01.16


Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr XXXVI/434/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 roku, do aktualnie obowiązujących cen taryfowych ustalono dopłaty finansowane z budżetu gminy. Poniżej prezentujemy ceny i stawki opłat obowiązujące w 2019 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą.

Cennik obowiązujący do 31.12.2019 r. 
2018.12.17


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w dniach 24 grudnia 2018r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2018r. (Sylwester) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czynny będzie w godzinach od 7:00 do 12:00. 
2018.11.08

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.