Aktualności

 
2016.07.08


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą podczas Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest jedną z gmin, które deklarują pomoc w organizacji noclegów i zaplecza dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Gmina nie posiada własnych ujęć, a zaopatrzenie ludności w wodę poprzez gminny system wodociągowy realizowane jest jedynie w oparciu o hurtowy zakup wody. Z uwagi na brak technicznych możliwości zwiększenia ilości dostaw wody oraz jednocześnie przewidywany wzrost zużycia wody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska podczas ŚDM, występuje ryzyko deficytu wody. Problem potęgowany będzie faktem, iż obchody ŚDM przypadają w okresie letnim. Wodociągi w tym czasie pracują przy maksymalnym obciążeniu, któremu na pewnych odcinkach sieci mogą towarzyszyć okresowe braki wody i spadki ciśnienia. 
2016.07.07


Niekorzystne położenie gminy pod względem zasobów wodnych oraz obserwowane zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na wydajność obecnie funkcjonującego na terenie gminy systemu zaopatrzenia w wodę. Równocześnie obserwujemy systematyczny wzrost liczby nowych odbiorców wody miejskiej. Konieczne jest przeprowadzenie inwestycji mających na celu pozyskanie dodatkowej ilości wody, przy jednoczesnej rozbudowie sieci na terenach dotychczas nieobjętych gminną infrastrukturą wodociągową. 
2016.03.21


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016r. (Wielki Piątek) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. czynny będzie w godzinach od 7:00 do 13:00. 
2015.12.15


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w dniach 24 grudnia 2015r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2015r. (Sylwester) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czynny będzie w godzinach od 7:00 do 13:00.