W okresie zimowym nie zapomnij o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej.
2019.10.03

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

Pamiętajmy, aby przed nastaniem niskich temperatur:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu - usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane odpowiednio zaizolować - docieplić,
  • przyłącza w budynkach niezamieszkałych oraz elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
W czasie zimy należy:
  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod-kan, które znajdują się przed i na posesji,
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.