Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa opasek naprawczych, opasek do nawiercania, zasuw, obudów do zasuw, łączników dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/001/2015

Data publikacji ogłoszenia: 14.01.2015r.
Termin składania ofert: 28.01.2015r., godz. 14:00


Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_001_2015.pdf
powrót