Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa rur i kształtek ciśnieniowych, nasuwek oraz hydrantów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/001/2016

Data publikacji ogłoszenia: 15.01.2016r.
Termin składania ofert: 29.01.2016r., godz. 14:00

Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_001_2016.pdfpowrót