Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa opasek naprawczych, opasek do nawiercania, zasuw, obudów do zasuw, łączników dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/002/2016

Data publikacji ogłoszenia: 20.01.2016r.
Przedłużony termin składania ofert: 08.02.2016r., godz. 14:00


Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_002_2016.pdf
powrót