Zamówienia publiczneZamawiający: Miejski Zakład Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiajšcego: ZP/009/2015

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2015r.
Termin składania ofert: 05.05.2015r., godz. 13:00

Wynik postępowania:
wynik_postepowania_ZP_009_2015.pdf
powrót