Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) - etap I i II

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/009/2017

Data publikacji ogłoszenia: 01.08.2017r.
Termin składania ofert: 17.08.2017r., godz. 11:00

powrót