Zamówienia publiczne

Obsługa geodezyjna podczas prowadzonych robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania w ramach zadania „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I” - ZADANIE I

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/009/2018

Data publikacji ogłoszenia: 24.04.2018r.
Termin składania ofert: 04.05.2018r., godz. 10:00
powrót