Zamówienia publiczne

Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniajacą dodatkowe Ąródło zaopatrzenia w wodę dla Gminy Kalwaria zebrzydowska (wodociąg zasilający Wola Radziszowska-Podolany)

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/010/2017

Data publikacji ogłoszenia: 24.08.2017r.
Termin składania ofert: 11.09.2017r., godz. 11:00

powrót