Zamówienia publiczne

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania IV - cz.III” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/012/2014

Data publikacji ogłoszenia: 09.06.2014r.
Termin składania ofert: 30.06.2014r., godz. 10:00

Wynik postępowania:
wynik_postepowania_zp_012_2014.pdf
powrót