Zamówienia publiczne

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/017/2014

Wynik postępowania:
ogłosznie_ZP_017_2014.pdf


powrót