Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/020/2013

Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2013r.
Termin składania ofert: 20.12.2013r., godz. 14:00

Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_020_2013.pdf

Zmiany do SIWZ: zmiana_SIWZ.pdfpowrót