Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/021/2013

Data publikacji ogłoszenia: 27.12.2013r.
Termin składania ofert: 10.01.2014r., godz. 14:00

Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_021_2013.pdfpowrót