Zamówienia publiczne

„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą w Barwałdzie Średnim”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/024/2014

Data publikacji ogłoszenia: 19.11.2014r.
Termin składania ofert: 05.12.2014r., godz. 10:00

Informacja o unieważnieniu: informacja_uniewaznienie_ZP_024_2014.pdfpowrót