Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/028/2015

Data publikacji ogłoszenia: 09.12.2015r.
Termin składania ofert: 23.12.2015r., godz. 14:00


Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_028_2015.pdfpowrót