Zamówienia publiczne

„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą w Barwałdzie Średnim”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/029/2014

Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2014r.
Termin składania ofert: 22.12.2014r., godz. 13:00
Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_029_2014.pdfpowrót