Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/030/2014

Data publikacji ogłoszenia: 08.12.2014r.
Termin składania ofert: 29.12.2014r., godz. 14:00


Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_030_2014.pdf
powrót