Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa rur i kształtek ciśnieniowych, nasuwek oraz hydrantów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/036/2014

Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2014r.
Termin składania ofert: 12.01.2015r., godz. 14:00


Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_036_2014.pdf
powrót