Zamówienia publiczne

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania II w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/005/2013

Data publikacji ogłoszenia: 18.04.2013r.
Termin składania ofert: 08.05.2013r., godz. 10:00

Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_005_2013.pdfpowrót