Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/011/2012

Wynik postępowania:
ogłosznie_ZP_011.pdf


powrót