Zamówienia publiczne

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania III i IV - część I
(w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”)

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/019/2012

Data publikacji ogłoszenia: 04.06.2012r.
Termin składania ofert: 20.06.2012r., godz. 9:00

Wynik postępowania:

wynik_postepowania_zp_019_2012.pdfpowrót