Zamówienia publiczne

Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-techniczno-administracyjnego.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/006/2012

Data publikacji ogłoszenia: 20.03.2012r.
Termin składania ofert: 28.03.2012r., godz. 9:00powrót