Zamówienia publiczne

Budowa sieci wodociągowej - odcinek „E6”-„E7” (zadanie I) oraz „J” - „J4” (Zadanie II) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - Etap I”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/007/2012

Data publikacji ogłoszenia: 22.03.2012r.
Termin składania ofert: 30.03.2012r., godz. 9:00powrót