Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/008/2012

Wynik postępowania:
ogłoszenie_o_wyborze_armatura.pdf


powrót