– COVID-19 – Obsługa Klientów i Odbiorców w MZWiK Sp. o.o

ikona BOK

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników, obsługa realizowana jest przy zachowaniu niżej wymienionych zasad i ograniczeń.

  1. Bezpośrednio po wejściu do budynku administracyjnego Spółki należy zdezynfekować dłonie przy pomocy udostępnionych środków.
  2. Klienci korzystający z obsługi bezpośredniej zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy – co najmniej 2 metry.
  3. Dopuszczalna liczba Klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba.

Wznowiono bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez Inkasentów. Przywrócono również wykonywanie prac związanych z okresową wymianą wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń do sieci i przeprowadzanie prób technicznych i odbiorów przyłączy). Prace wymagające interwencji u Odbiorcy realizowane są przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i po wcześniejszym umówieniu oraz potwierdzeniu terminu.

Jednocześnie nadal rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych w biurze Spółki do niezbędnego minimum – większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, czy też telefonicznie pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

Podstawa prawna:

§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878)

Powrót