– Komunikat

grafika

W związku z utrzymującą się falą upałów i bardzo dużymi poborami wody z miejskiej sieci wodociągowej zwracamy się do naszych Odbiorców z apelem o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną.

Podczas upalnych dni, przy ponadnormatywnych poborach wody na posesjach, musimy być przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej – głównie w godzinach wieczornych. Wykorzystywanie wody pobieranej z wodociągu miejskiego do napełniania basenów oraz podlewania ogródków za pomocą podłączanych do instalacji węży powoduje dodatkowe zwiększenie obciążenia sieci, co skutkuje brakiem wody dla mieszkańców, których budynki położone są w wyższych rejonach naszej gminy.

W związku z powyższym zwracamy się uprzejmą prośbą, aby w czasie upałów racjonalnie wykorzystywać wodę do celów innych niż socjalno-bytowe. Ze względu na trudną sytuację liczymy na wyrozumiałość – od tego uzależniona jest ciągłość dostaw wody w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.