– Apel do osób korzystających z wody miejskiej

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i bardzo dużymi poborami wody z miejskiej sieci wodociągowej zwracamy się z apelem o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną.

Nie należy używać wody z miejskiej sieci wodociągowej do mycia samochodów, placów, podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów. Jednocześnie przypominamy, iż hydranty stanowią źródło wody jedynie do celów ppoż. Korzystanie i pobór wody z hydrantów do innych celów jest zabronione. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

Zmniejszają się zasoby oraz wydajność systemu wodociągowego eksploatowanego przez MZWiK Sp. z o.o. W godzinach wieczornych obserwujemy ponad dwukrotnie większe zużycie wody na terenie naszej gminy, co powoduje przeciążenia i spadki ciśnienia w sieci. Ze względu na trudną sytuację liczymy na wyrozumiałość i przestrzeganie w/w zaleceń przez naszych odbiorców – od tego uzależniona jest ciągłość dostaw wody w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.