– Zamówienia Publiczne

Aktualnie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. nie prowadzi postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych.

Archiwum zamówień publicznych: tutaj