– Zamówienia Publiczne

Aktualne zamówienia:

Przetarg nieograniczony – postępowanie nr ZP/008/2023

Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku R3 ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod 19 08 05) wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Kalwarii Zebrzydowskiej, mechanicznie odwodnionego oraz sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku R3 zawartości piaskowników (kod 19 08 02) wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Kalwarii Zebrzydowskiej


Zapytanie – postępowanie nr ZP/009/2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”


Zapytanie – postępowanie nr ZP/010/2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”


Zapytanie – postępowanie nr ZP/011/2021

Obsługa geodezyjna zadania: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”


Zapytanie – postępowanie nr ZP/012/2021

Obsługa geodezyjna zadania: „Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”


Przetarg nieograniczony – postępowanie nr ZP/008/2021 (20.10.2021)

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”


Przetarg nieograniczony – postępowanie nr ZP/007/2021 (20.10.2021)

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”


Archiwum zamówień publicznych: tutaj