– Postępowanie nr ZP/008/2021

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/008/2021

Data publikacji ogłoszenia: 20.10.2021r.
Termin składania ofert: 05.11.2021r. godz. 12:00


Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert: