– Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ikona BOK

Wszedł w życie nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gm. Kalwaria Zebrzydowska.  Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 z późn. zm), rady gmin zobowiązane zostały do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej przyjęła nowy regulamin uchwałą nr XXIX/327/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow (plik PDF)