– Strefa Klienta

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie K.RZT.70.41.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.


Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 03.05.2024 r. i uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C,D)9,50 zł10,26 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy
(A,B,C,D)
9,50 zł10,26 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków*

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)10,83 zł11,70 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe (D)10,83 zł11,70 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy
(A,B,C,D)
14,83 zł16,02 zł

* cena uwzględnia dopłatę do taryf zg. z uchwałą nr III/9/24 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 czerwca 2024 r.

Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)13,60 zł14,69 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,65 zł13,66 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,69 zł12,63 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,67 zł9,36 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)13,60 zł14,69 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,65 zł13,66 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,69 zł12,63 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,67 zł9,36 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,59 zł13,60 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,51 zł10,27 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,44 zł6,96 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( D )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,83 zł10,62 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,59 zł13,60 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,51 zł10,27 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,44 zł6,96 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( D )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,83 zł10,62 zł

Taryfy 2018-2021 (archiwum)

Taryfy 2021-2024 (archiwum)

Woda dostarczana do Odbiorców odpowiada pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Wyniki badań wody:

Twardość wody.

Tabela twardości wody w sieci miejskiej MZWiK Sp. z o.o w Kalwarii Zebrzydowskiej

JednostkaWartość minimalnaWartość maksymalnaWartości dopuszczalne 1)
mg/l CaCO316020560 – 500
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Przeliczenie stopnia twardości wody

mg/l CaCO3°dH*°fH**°Clarke***mmol/l
0-1170-60-110-80-1,1
118-1507-812-159-101,2-1,4
151-1869-1016-1711-121,5-1,8
187-22411-1218-2113-151,9-2,1
225-30013-1622-2916-202,2-2,9
301-38417-2130-3721-263,0-3,7
385-50022-3038-5427-383,8-5,4
stopnie niemieckie [°N] – inne oznaczenia [dGH]
** stopnie francuskie [°F] – inne oznaczenia [TH]
*** stopnie angielskie [°A] – inne oznaczenia [GB]