– Rozbudowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym

szkic

Długo oczekiwana inwestycja jest już prawie ukończona – rozbudowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym.

Inwestycja obejmuje realizację dwóch odrębnych zadań tj. rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Żarek (ponad 1,3 km sieci) oraz rozbudowę wodociągu na terenie przysiółka Wyręby-Kamieniec (ponad 1,7 km sieci wraz z hydrofornią). Łączny koszt przedsięwzięcia to blisko 1,3 mln zł, przy czym ponad połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Przypomnijmy, iż na realizację ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.