– KOMUNIKAT

Ograniczenia w obsłudze Klientów

Klienci Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., korzystający z obsługi bezpośredniej w siedzibie Spółki, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących na terenie zakładu wymagań sanitarnych. Celem zapewnienia bezpieczeństwa obowiązkowe jest noszenie maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego. Dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie w budynku administracyjnym, nie może być większa niż jedna osoba.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą korespondencyjną lub telefoniczną.

tel. 33 876 61 51 lub 33 488 33 54

e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com