– KOMUNIKAT

Klienci Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., korzystający z obsługi bezpośredniej w siedzibie Spółki, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i obowiązujących na terenie zakładu wymagań sanitarnych. Celem zapewnienia bezpieczeństwa obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą korespondencyjną lub telefoniczną.

tel. 33 876 61 51 lub 33 488 33 54

e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com