– Postępowanie nr ZP/008/2023

„Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku R3 ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego (kod 19 08 05) wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Kalwarii Zebrzydowskiej, mechanicznie odwodnionego oraz sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie odzysku R3 zawartości piaskowników (kod 19 08 02) wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/008/2023

Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2023 r.
Termin składania ofert: 30.10.2023 r. godz. 12:00


Wynik postępowania:


Pytania i odpowiedzi:


Pliki do pobrania:

Formularze i oświadczenia – wersja edytowalna: