– Postępowanie nr ZP/007/2021

„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny  (przysiółek Wyręby-Kamieniec)”.

Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/007/2021

Data publikacji ogłoszenia: 20.10.2021r.
Termin składania ofert: 05.11.2021r. godz. 12:00


Wynik postępowania:


Informacja z otwarcia ofert:


Odpowiedzi na pytania:


Odpowiedzi na pytania:


Odpowiedzi na pytania:


Pliki do pobrania: