– Nowe taryfy za wodę i ścieki

ikona finanse

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – decyzją nr KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (ogłoszoną dnia 13 maja 2021 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres trzech lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty dla gospodarstw domowych do 1 m3 wody i ścieków. Dopłaty finansowane są z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków, w okresie w którym następuje zmiana cen i stawek opłat, zostaną obliczone proporcjonalnie, tj. wg ilości dni obowiązywania starej i nowej taryfy.