– „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą”