– „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą”

Cel projektu
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, polegającą na budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną.

W ramach III naboru dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą w Barwałdzie Średnim„ otrzymał dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych.

Projekt obejmuje budowę zbiornika o pojemności ok. 1000 m3 wraz z komorą zasuw i rurociągami technologicznymi. Nowy zbiornik zostanie włączony w istniejący system sterowania i pracy pompowni. Inwestycja zapewnia zwiększenie wydajności obiektu oraz zabezpiecza dodatkowy zapas wody dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska.