– Taryfy 2021-2024

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.


Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 22.05.2023 r. do 21.05.2024 r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)7,75 zł8,37 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)7,75 zł8,37 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)9,78 zł10,56 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)13,78 zł14,88 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,56 zł13,56 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,36 zł12,27 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,17 zł10,98 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,56 zł13,56 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,36 zł12,27 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,17 zł10,98 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,20 zł8,86 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,97 zł7,53 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,75 zł6,21 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,20 zł8,86 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,97 zł7,53 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,75 zł6,21 zł

Taryfy 2018-2021 (archiwum)