– Taryfy 2021-2024

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.77.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Na rok 2022 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej ustaliła dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.


Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2022 do 20.05.2022r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)6,75 zł7,29 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)7,67 zł8,28 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)9,79 zł10,57 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)13,79 zł14,89 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,67 zł13,68 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,31 zł12,21 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,95 zł10,75 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,67 zł13,68 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,31 zł12,21 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)9,95 zł10,75 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,09 zł8,74 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,86 zł7,41 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,63 zł6,08 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,09 zł8,74 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)6,86 zł7,41 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,63 zł6,08 zł


Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 21.05.2022 do 31.12.2022r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)6,83 zł7,38 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)7,75 zł8,37 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

Grupy taryfoweCena za m3 (netto)Cena za m3 (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe (A,B,C)9,97 zł10,77 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy (A,B,C)13,97 zł15,09 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – dostawa wody

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,93 zł13,96 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,60 zł12,53 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,27 zł11,09 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)12,93 zł13,96 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)11,60 zł12,53 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)10,27 zł11,09 zł

Wysokość opłaty abonamentowej – odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowaRodzaje opłatCena (netto)Cena (brutto)
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,23 zł8,89 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)7,02 zł7,58 zł
Grupa I – Gospodarstwa domowe ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,81 zł6,27 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( A )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)8,23 zł8,89 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( B )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)7,02 zł7,58 zł
Grupa II – Pozostali odbiorcy ( C )Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy)5,81 zł6,27 zł

Taryfy 2018-2021 (archiwum)